ការិយាល័យកណ្តាល 

អាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ F51 ផ្លូវឌួងងៀប III សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ​​ រាជធានីភ្នំពេញ