ទូរស័ព្ទប្រភេទ ស្មាតហ្វូន

ផ្តល់អោយនូវការធានាជួសជុល ១ឆ្នាំ សំរាប់ប្រភេទទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនទាំងអស់ រួមបញ្ចូលទាំងទូរស័ព្ទម៉ូដែល 8110 ផងដែរ

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយទូរស័ព្ទ សូមធ្វើការទំនាក់ទងទៅកាន់ Nokia Care Center តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន ផ្ទះលេខ ៦៣ ផ្លូវ១៤៣ សង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង តាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម:

+855 77 56 66 35

+855 93 56 66 35

Smart Phone